Sản phẩm

Sản phẩm

Ảnh cầu phong thủy

Trong vận 8, từ năm 2004 đến năm 2023, cát khí của sao Bát Bạch Thổ tinh phát ra mạnh nhất chi phối toàn bộ Tinh Bàn. Quả cầu Phong thuỷ mang cát khí của Thổ, lại được thiết kế trên bệ quay nên khí của nó càng phát ra…

Sphalerite

4sfaleryt, Rumunia C… 40.856 byte Acanthite-Sphalerite… 60.229 byte Acanthite-Sphalerite… 87.595 byte Acanthite-Sphalerite… 36.213 byte Acanthite-Sphalerite… 33.258 byte Apatite-(CaF)-Arseno… 90.869 byte Apatite-Sphalerite-S… 45.581 byte Aragonite, sphaléri… 8.764.426 byte Arsenopyrit mit Spha… 1.645.924 byte BLENDERUSSIE.jpg 3.015.706 byte Barite-Sphalerite-el… 98.653 byte Barite-Sphalerite-el… 33.216 byte Barite-Sphalerite-el… 95.068 byte Barite-Sphalerite-el… 71.474 byte Barite-Sphalerite-el… 101.905 byte…