Hướng dẫn

Hướng dẫn về trang sức đá quý, đã cảnh và phong thuỷ

Ngọc và đá?

Nhiều người bị lẫn lộn khi sử dụng những từ ngữ và gem gemstone, bao gồm cả bản thân mình. Tôi có chính xác khi sử dụng “gem” cho một số mảnh đá trên một đồ trang sức của mục? Tại sao mọi người gọi ruby, shapire và những người…

Tại sao lại phải đeo đá theo cung mệnh?

Đây là phần 6 của 11 trong chuyên đề Đeo đá theo mệnh
Tại sao lại phải đeo đá theo mệnh? Các bạn có bao giờ tự hỏi? Nếu chưa thì đây là cơ hội để bạn biết về sự tương thích giữa đá và người. Cái bất biến chính là sự biến đổi. Hết Ngày đến Đêm, hết Đêm lại Ngày. Hết…