Trở về cát bụi, người người như nhau!


Lợi ơi, gặp đối thủ rồi !
Mệnh danh Bà chúa từ thời sinh viên.
Thơ văn nổi tiếng một miền ,
Coi thường tiền bạc, cường quyền sá chi !
Cán bút vung nét một khi :
Cán cân công lý không vì chúng sinh.
Đấu tranh không chỉ vì mình,
Bảo vệ lẽ phải , chữ « TÌNH » đặt trên,
Chữ NHẪN , chữ nhịn làm nền,
Chữ TÂM, chữ ĐỨC ngày đêm vun trồng.
Chữ PHÚC tháng đợi, ngày mong,
THAM, SÂN , SI bỏ ngoài lòng- THẢNH THƠI.
Vài lời nói nhỏ, Lợi ơi :
TRỞ VỀ CÁT BỤI, NGƯỜI NGƯỜI NHƯ NHAU !

 

 

Bài viết Trở về cát bụi, người người như nhau! ( http://www.homenh.vn/blog/tro-ve-cat-bui-nguoi-nguoi-nhu-nhau.html ) được sưu tầm bởi Đá Hộ Mệnh (http://www.homenh.vn). Xin vui lòng giữ nguồn khi tái sử dụng thông tin. Chân thành cảm ơn.

Gửi phản hồi