Quặng quý tinh thể

 

 

Giá : 4.999.999 VNĐ

 

Một loại Quặng quý có hình dáng rất đẹp, cát tường.

Hàng đã dựng trên đế vững vàng.

 

Đá này năng lượng người ơi,

Chơi đá năng lượng trong người khoẻ ra.

Đá rước sinh khí vào nhà,

Đẩy lùi tà khí bật ra phía ngoài.

Công năng của đá với đời,

Nói không thể hết, có chơi mới tường.

 

Bài viết Quặng quý tinh thể ( http://www.homenh.vn/blog/quang-quy-tinh-the.html ) được sưu tầm bởi Đá Hộ Mệnh (http://www.homenh.vn). Xin vui lòng giữ nguồn khi tái sử dụng thông tin. Chân thành cảm ơn.

Gửi phản hồi