Những con số huyền diệu

Theo Thuật số Phương Đông, vạn vật tồn tại và phát triển chi phối bởi quy luật Âm Dương và Ngũ Hành. Quy luật Âm Dương chúng ta tạm hiểu đó là sự tương hỗ và tồn tại của nguồn năng lượng hình thành nên thể chất và lý tính của mọi vật. Ngũ Hành là quy luật ức chế và kích thích sự vật vận động và phát triển. Các con số đứng riêng rẽ hình thành nên những ý nghĩa khác nhau bao hàm sự tốt xấu, may mắn hay tai hoạ. Khi kết hợp với nhau nó cũng mang một ý nghĩa khác bao hàm sự tốt xấu nhưng lúc này ý nghĩa của từng con số không còn cứng nhắc mà mang sắc thái bổ trợ, tác dụng lẫn nhau hình thành nên tính chất tốt xấu cho cả dãy số.

Ví dụ: Số 1 tượng là sao Nhất Bạch thuộc hành Thuỷ, theo Hậu Thiên bát Quái thì tượng của nó tượng trưng cho quẻ Khảm chủ về công danh nghề nghiệp, tượng trưng cho trí tuệ, sự nhất quán, sự phát triển và danh tiếng. Số 8 theo Hậu Thiên Bát Quái thì tượng của nó là sao Bát Bạch thuộc hành Thổ, tượng trưng cho quẻ Cấn chủ về kiến thức, sự thông minh, tiền bạc và lợi ích do sự ổn định mang lại. Ở vận này thì 2 số này đều vượng khí tức là tốt lành bởi hàm chứa những năng lượng vận động tích cực. Khi xét riêng rẽ, phải căn cứ vào ý nghĩa Hậu Thiên của từng con số, đó chính là chín sao của Huyền Không Đại quái.

Khi kết hợp lại thì có thể là 18 hoặc 81 ta sẽ đi vào phân tích xem hai số trên ý nghĩa thế nào :

– Số 81: số 8 kết hợp với số 1 đi sau tượng trưng cho sự vận động thuận lý (tiến), như vậy hàm chứa sự tốt lành. Chia số trên thành hai nửa thì nửa trước là 8 , theo đồ hình Tiên Thiên Bát Quái tượng quẻ Khôn; nửa sau là 1 , theo đồ hình Tiên Thiên Bát Quái tượng quẻ Càn. Khôn ở trên càn ở dưới hai quẻ kết hợp với nhau thành quẻ kép Địa Thiên Thái (|||::: 泰) chỉ thời vận hanh thông, vạn vật được khai mở phát triển, phúc lành đang đến. Về Ngũ Hành đó là sự tương sinh bởi Khôn Thổ sinh cho Càn Kim. Bởi vậy số 81 là số rất tốt lành về mọi mặt. Người phương Đông luôn tôn thờ số này và trong khoa học hiện đại cũng chỉ ra đó là con số vũ trụ ứng với nhiều đại lượng đo đếm trong vũ trụ. Số này có 8 là số Âm, 1 là số Dương như vậy hàm nghĩa Âm Dương cân bằng, bởi vận vật chỉ phát triển khi ở thế Âm Dương cân bằng, nếu mất cân bằng thì sẽ có xu hướng tiêu cực. Ví dụ, biển xe là 1357 là số toàn Dương nên không thể tốt được.

– Số 18: Với luận lư tương tự như trên thì số này Càn 1 ở trên, Khôn 8 ở dưới nên tượng quẻ là Thiên Địa Bỉ (:::||| 否) chỉ thời vận đă suy vi, sự thịnh vượng nhường chỗ cho sự khó khăn suy thoái bởi theo triết lý Đông Phương, mọi vận là vô thường, vận động hết thịnh lại đến suy luôn luôn thay đổi.

– Trong 1 dăy số thì ngũ hành của dăy luôn được xem xét là ngũ hành chủ đạo chi phối dăy số đó bởi trong một dăy có thể tồn tại nhiều loại ngũ hành, chúng khắc chế lẫn nhau. Ngũ hành chủ đạo luôn là số cuối hoặc nếu có nhiều số cùng tồn tại thì lấy ngũ hành số đó làm chuẩn. Ví dụ 81 thuộc Thuỷ, 18 thuộc Thổ.

Các nguyên lý xem xét cho một dăy số đẹp hay xấu :

– Phải có nhiều số vượng khí như 1,8,9,0 bới các số này trong vận 8 là sinh khí, tiến khí, vượng khí sẽ đem lại nhiều may mắn tốt lành.
– Phải có sự tương sinh về ngũ hành tránh sự tương khắc, ví dụ 3388 là sự tương khắc vì 3 Bích Mộc khắc 8 Bạch Thổ.
– Ngũ hành của dãy số phải tương sinh cho mệnh người sử dụng. Ví dụ số 0915349988 ngũ hành thuộc Thổ sinh trợ cho người mệnh Thổ, Kim
– Âm dương phải cân bằng nghĩa là phải có cả số Dương, số Âm (chẵn, lẻ) hoặc lư tưởng nhất là hai loại có số lượng bằng nhau.
– Ý nghĩa quẻ kép Bát Quái kết hợp lại phải tốt lành tránh những quẻ xấu như quẻ Thiên Địa Bĩ
– Các số vận hành nên theo chiều thuận lý, theo quan niệm thông thường ta gọi là số tiến, tránh số ngược , Ví dụ : 8876.

Trong vũ trụ nói chung và trái đất nói riêng, hai khí Âm Dương vận động hình thành nên vạn vật hay thế giới vật chất được hình thành nên từ hai khí Âm và Dương. Người xưa phân chia một cách tương đối thế giới vật chất thành 5 loại vật chất biểu kiến, gọi là Ngũ Hành bao gồm : Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ.
Học thuyết Ngũ Hành là một trong những học thuyết cơ bản nhất của nền văn hoá thần bí Trung Hoa. Học thuyết Ngũ Hành được sáng tạo và vận dụng thể hiện một cách đầy đủ nhất và rõ ràng nhất trong tác phẩm Hoàng Đế Nội Kinh Tố Vấn. Một tác phẩm về Y Học Cổ Đại đă dùng học thuyết Ngũ Hành để vận dụng vào việc chữa bệnh. Tác phẩm này đă ra đời cách đây khoảng 3000 năm trước công nguyên. Như vậy, có thể nói học thuyết này được hình thành trước cả sự ra đời của Kinh Dịch.

Nội dung cơ bản của Học thuyết Ngũ Hành là mối liên hệ biện chứng duy vật giữa các sự vật hiện tượng trong giới tự nhiên. Năm loại vật chất này vận động, chuyển hoá và tác động lẫn nhau hình thành nên thế giới tự nhiên, xă hội và tư duy. Ngũ Hành vừa có tác động thúc đẩy, vừa có tác động ức chế lẫn nhau hình thành nên một vũ trụ luôn luôn vận động theo hình xoáy trôn ốc giống như quan điểm vật chất luôn vận động trong triết học Mác-Lênin. Nó có ứng dụng rộng răi trên mọi lĩnh vực khoa học và đời sống.

Đặc tính ngũ hành được khái quát như sau :
+ Mộc : Là cây cỏ, gỗ nói chung, có tính chất sinh sôi, dài thẳng. Khí của Mộc làm cho vạn vật được tươi tốt.
+ Hoả : Là lửa, ánh sáng, có tính chất nóng hướng lên trên. Khí của Hoả làm cho vạn vật sinh trưởng, dồi dào.
+ Thổ : Là đất đai, có tính chất nuôi lớn, hoá dục. Khí của Thổ làm cho vạn vật được đầy đủ hình thể.
+ Kim : Là kim loại, có tính chất yên tĩnh, thu tàng. Khí của Kim làm cho vạn vật kết quả.
+ Thuỷ : Là nước, có tính chất hàn lạnh hướng xuống. Làm cho vạn vật tĩnh lặng, bế tàng.

Ngũ Hành tuân theo những quy luận vận động nhất định, có hai quan hệ giữa các Hành, đó là quan hệ tương sinh và tương khắc, tiêu biểu cho quá trình thúc đẩy, chuyển hoá và ức chế lẫn nhau của vật chất.

Tương sinh có nghĩa là cùng bồi bổ, thúc đẩy, trợ giúp cho nhau : Mộc sinh Hoả, Hoả sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thuỷ, Thuỷ sinh Mộc.
Ta có thể hiểu một cách đơn giản về quy luật Ngũ Hành tương sinh như sau : Cây cỏ khi bị đốt cháy sinh ra lửa, như vậy là Mộc sinh Hoả. Hoả khi bị đốt cháy sẽ biến thành tro, tro lại trở về thành đất. Như vậy là Hoả sinh Thổ. Đất đai nuôi dưỡng trong mình nó những quặng kim loại. Như vậy là Thổ sinh Kim. Kim loại khi bị nung chảy thì biến thành nước phản ảnh quy luật Kim sinh Thuỷ. Thuỷ là nước lại tưới nuôi dưỡng cây, đó là Thuỷ sinh Mộc.

Tương khắc là chế ngự khống chế lẫn nhau: Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thuỷ, Thuỷ khắc Hỏa, Hoả khắc Kim, Kim khắc Mộc.
Ta có thể hiểu một cách đơn giản về quy luật Ngũ Hành tương khắc như sau : Cây cỏ sống dựa vào đất, hút hết màu mỡ và tinh tuý của đất để phát triển phản ánh quy luật Mộc khắc Thổ. Đất dùng để ngăn đê, đắp đập chống lại nước. Như vậy là Thổ khắc Thuỷ. Nước dùng để dập tắt lửa phản ánh quy luật Thuỷ khắc Hoả. Lửa nấu chảy kim loại nên Hoả khắc Kim. Kim loại lại chế ra dụng cụ chặt cây cối nên Kim khắc Mộc.

Ngoài ra còn một số yếu tố khác mà những người am tường về Âm Dương Ngũ hành mới quán xét được mà trong phạm vi trang web này chúng tôi chỉ giới thiệu đại cương để bạn đọc nắm vững cơ bản.Trên đây chỉ là những mô tả rất đơn giản, thực tế Ngũ Hành tượng trưng cho năm loại vật chất trong vũ trụ, những quy luật tương sinh tương khắc phản ánh quá tŕnh tương tác của thế giới vật chất. Mặc dù thế giới vật chất vốn bao la, vô cùng vô tận nhưng người xưa lại có thể phân chia và phát hiện ra những quy luật chi phối, điều đó quả là kỳ diệu.

Bài viết Những con số huyền diệu ( http://www.homenh.vn/blog/nhung-con-so-huyen-dieu.html ) được sưu tầm bởi Đá Hộ Mệnh (http://www.homenh.vn). Xin vui lòng giữ nguồn khi tái sử dụng thông tin. Chân thành cảm ơn.

73 bình luận về “Những con số huyền diệu

 1. Kính chào cô Phượng
  Cháu tên Nguyễn Trung Giang, sinh ngày 26/01/1985 dương lịch, 6h sáng. Cháu mới đăng ký trả sau số 0913248655, cô xem giúp cháu xem có hợp không ạ?
  Cháu nghe nói tên Trung Giang không được hay lắm (về phong thủy), vậy cháu nên đổi tên phụ thành tên gì để thuận lợi trong công việc ạ? Tại cháu thấy mình hơi lận đận trong công việc và cuộc sống.
  Cháu cảm ơn cô rất nhiều

 2. Cháu chào cô Phượng, cô giúp cháu xem số điện thoại này có hợp không với ạ. cháu là Nam, sinh ngày 26/01/1985 (mùng 6 Tết), sinh vào 7h sáng, cháu đang dùng số 0917528682, 0918636736
  cháu cảm ơn cô rất nhiều

 3. Cháu chào cô!
  Cháu là con trai sinh ngày 28/5/1985 cháu đang có ý định dùng số 01237999981. Cô xem cho cháu có hợp không ạ. Số hiện tại của cháu 0909996236.
  Cháu cảm ơn cô

 4. Con kính chào Cô ! Phiền Cô coi giùm con như sau:
  Con là Nữ sinh 1977, con cũng không biết con mệnh gì ? – Hiện nay con đang dùng số điện thoại 01273291711 và đi xe màu đỏ ?.
  Chồng con Nam sinh 1971, con không biết chồng con mệnh gì ? – Hiện nay chồng con đang dùng số điện thoại 0917 169 211 và cũng đi xe màu đỏ ?.
  Con trai cháu sinh nhằm ngày thứ ba, 21/12/2010 (16/11 âm lịch) năm Canh Dần ?
  Con muốn hỏi Cô xem tương sinh tương khắc của gia đình con là gì ?
  Con định sinh thêm em bé nữa trong vài năm gần đây thì nên sinh vào năm nào ?
  Vợ chồng con nếu làm nhà hoặc thuê nhà thì nên chọn nhà theo hướng nào cho dễ làm ăn ?

 5. Kính chào Cô
  Cháu tên là Đoàn Thị Thu Ba, chau sinh ngày 03/08/1977(Âm Lịch)hiện cháu chưa có số điện thoại, cháu muốn mua một số điện thoại để tiện liên lạc trong làm ăn(Cháu làm nghề may quần áo) vậy cháu muốn Cô tư vấn dùm cháu nên chọn số điện thoại nào để hợp cho làm ăn.
  Chông cháu tên là sinh ngày 25/12/1971 (08/11 âm lịch, lúc 17h45) hiện nay chồng cháu đang dùng số điện thoại 0917 169211. Vậy cháu nhờ Cô tư vấn xem chồng cháu dùng số này có hợp không. Trân trọng kính chào Cô, chúc Cô sức khỏe.

  1. Cháu mệnh Khảm Thuỷ, nên dùng số hành Kim để Kim sinh Thuỷ:
   http://www.homenh.vn/blog/96-sim-hanh-kim.html
   Chồng cháu sinh 1971, mệnh Khôn Thổ, dùng số ĐT “0917 169211”
   -> Số: hành Mộc >< khắc mệnh chủ: hành Thổ (không hợp): 6/10 điểm.
   Xem sản phẩm: http://www.homenh.vn/shop/vn/
   Và tại đây: http://www.homenh.vn/san-pham
   Mua Sim Phong thuỷ và Đá quý Hộ mệnh uy tín, chất lượng, tin cậy tại :
   http://www.homenh.vn/gt/lien-he
   http://www.homenh.vn/gt/tk
   Cần, liên hệ: 097.99999.29

 6. Thưa cô!
  Cháu là Kiến Trúc sư sinh năm 07/03/1987, vào 1h sáng.
  Cô cho cháu hỏi ngày tháng năm sinh của cháu có ý nghĩa như thế nào với cháu. Cháu đang sử dụng 2 số điện thoại 0947253707 & số trả sau mới dùng 0912667203.Cho cháu hỏi số dt có tốt ko?
  Cám ơn cô! Chúc cô sức khỏe!

  1. Nam sinh 87 mệnh Tốn Mộc, Đông tứ mệnh. Nhà hướng tốt: Bắc, Nam, Đông và Đông Nam. Đeo đá màu Đen thì tốt (Thuỷ sinh Mộc): http://www.homenh.vn/blog/sinh-1987-dinh-mao-menh-gi.html
   Lấy Vợ cũng nên lấy người cùng Đông tứ mệnh: cung Khảm, Ly, Chấn, Tốn:
   http://www.homenh.vn/blog/bang-xem-menh-theo-cung-phi-bai-2.html.
   Dùng số ĐT: “0947253707”: 2/10 điểm & số trả sau mới dùng “0912667203”: 3,5/10 điểm. -> nên dùng số hành Thuỷ (Thuỷ sinh Mộc): http://www.homenh.vn/blog/55-sim-hanh-thuy.html
   Xem sản phẩm: http://www.homenh.vn/shop/vn/
   Và tại đây: http://www.homenh.vn/san-pham
   Mua Sim Phong thuỷ và Đá quý Hộ mệnh uy tín, chất lượng, tin cậy tại :
   http://www.homenh.vn/gt/lien-he
   http://www.homenh.vn/gt/tk
   Cần, liên hệ: 097.99999.29

 7. cô ơi , sinh năm 82 và năm 83 thi con số nào la số may mắn, va nên đeo loại đá nao để đem lại máy man ah.2 tuổi này lấy nhau co hợp không ah

 8. Chào cô!
  Cháu sinh 30/12/1975( âm lịch). Cháu xài số Đt: 0903083707.
  Nhờ cô tư vấn thêm cho cháu. Cảm ơn cô thật nhiều.

 9. chao co? con xin hoi co ve 2 so dt con xai co tot voi con khong? 0908657111 va 0979535886. ban trai con sinh ngay 10/4/1977 con con sinh ngay 5/1/1980 ( nhung lich am lai la 18/11/1979 )vay chung con co hop nhau hay khong ? mong som nhan duoc tin co. con cám ơn cô

  1. Nam sinh 1977, mệnh Khôn Thổ. Nữ sinh 1980 (1979 ÂL), mệnh Chấn Mộc. Mộc khắc Thổ (Xấu). Khôn + Chấn = Hoạ hại (Xấu). Đông tứ mệnh + Tây tứ mệnh -> Trái ngược mệnh trạch.
   Cháu dùng số ĐT “0908657111”: 8/10 điểm“0979535886”: 5/10 điểm.

 10. Cô xem dùm bạn trai con sinh ngày 25/4/1985, bạn con mới mua xe màu trắng bạc và chưa có biển số xe. Cô xem dùm bạn con hợp với những số nào. Theo ngũ hành thì bạn con thuộc mệnh kim đeo nhẫn hột rubi đỏ hay kim cương sẽ hợp hơn. Con cám ơn cô. Mong sớm nhận phản hồi của cô

  1. Nam 1974, mệnh Cấn Thổ, dùng số ĐT “0938875875”: 3/10 điểm. Số ĐT hành Mộc, mệnh cháu: Cấn Thổ -> Mộc khắc Thổ (Cháu bị nó khắc mệnh) -> không nên dùng -> Thay bằng sim hành Hoả để Hoả sinh Thổ cung Cấn mệnh cháu: http://www.homenh.vn/blog/41-sim-hanh-hoa.html
   Mua Sim Phong thuỷ và Đá quý Hộ mệnh uy tín, chất lượng, tin cậy tại :
   http://www.homenh.vn/gt/lien-he
   http://www.homenh.vn/gt/tk
   Số ĐT cô Phượng: 097.99999.29

 11. Cháu chào cô! Cô ơi cháu sinh 04/02/1987 hiện đang dùng sim số: 0915569900. Chàu nhờ cô xem giúp sim này tốt xấu thế nào, có hợp với tuổi và mệnh của cháu ko ạh? Cháu cảm ơn cô nhiều!

 12. cháu sinh ngày 22/12/1986 (âm lịch).cháu đang dùng hai số 0906668860,0943429468. hai số này có hợp không ạ? Cháu cám ơn cô.

   1. xin hỏi cô Phượng. cháu sinh 22/12/1975 (dương lịch) và cháu đang dùng số 0914021975, 094736677, 0982506318. xin cô tư vấn dùm cháu. Và nếu tốt thì dùng số nào là tốt nhất, cháu làm nghề xây dựng, cám ơn cô nhiều

Gửi phản hồi