Ngũ hành tương sinh, tương khắc

Đây là phần 3 của 11 trong chuyên đề Đeo đá theo mệnh

Quy luật Ngũ hành Tương sinh:

  • Kim sinh Thuỷ
  • Thuỷ sinh Mộc
  • Mộc sinh Hoả
  • Hoả sinh Thổ
  • Thổ sinh Kim

Quy luật Ngũ hành Tương khắc:

  • Kim khắc Mộc
  • Mộc khắc Thổ
  • Thổ khắc Thuỷ
  • Thuỷ khắc Hoả
  • Hoả khắc Kim

Bài viết Ngũ hành tương sinh, tương khắc ( http://www.homenh.vn/blog/ngu-hanh-tuong-sinh-tuong-khac.html ) được sưu tầm bởi Đá Hộ Mệnh (http://www.homenh.vn). Xin vui lòng giữ nguồn khi tái sử dụng thông tin. Chân thành cảm ơn.

Bài tiếp theoNgũ hành: Kim-Thuỷ-Mộc-Hoả-ThổHọc thuyết ngũ hành

1 000 thoughts on “Ngũ hành tương sinh, tương khắc

Leave a Reply