Luân xa thứ bảy

7)      Luân xa thứ 7

Luân xa này có tên là SAHASRARA .

Trung tâm này có hình 1.000 cánh hoa và là trung tâm quan trọng nhất trong bộ não hay khu vực limbic (?). Thực ra có 1 ngàn dây thần kinh, và nếu cắt ngang bộ não, bạn sẽ thấy tất cả các dây thần kinh được sắp xếp đẹp đẽ trong một cấu trúc giống như bông hoa sen một ngàn cánh. Trung tâm này bao phủ khu vực limbic của bộ não. Trước khi có sự Tự ngộ, nó giống như một búp hoa sen khép kín. Ở phía trên được bao quanh bởi 2 quả cầu giống như cấu trúc của Bản ngã (Ego) và Đại ngã (SuperEgo). Khi Kundalini đi lên và xuyên qua trung tâm này, tất cả các dây thần kinh sẽ được đánh thức và giải phóng tất cả các trung tâm thần kinh. Và chúng ta có thể nói con người ấy là 1 linh hồn được giải phóng. Kundalini vượt lên trên khu vực thóp (đỉnh đầu) và mở cửa tiến vào vũ trụ (chúng ta biết điều này qua một làn gió mát ở trên đầu). Đây là việc Hiện thực hoá sự Hợp nhất (sự Tự giác, tự ngộ) với tất cả năng lượng Thiêng liêng lan toả mọi nơi.

* Sự liên quan:
– Màu: Tất cả các màu (Đỏ, Da cam, Vàng, Lục (xanh lá cây), Lam, Chàm, Tím)
– Nguyên tố: Tất cả các nguyên tố
– Hành tinh: Sao Diêm Vương (hành tinh thứ 9 theo thứ tự và xa mặt trời nhất)
– Ngày: Thứ Hai
– Đá: Ngọc trai
– Biểu tượng: Bandhan
– Đặc tính: Hợp nhất, Tự giác
– Điều khiển các cơ quan: Khu vực Limbic

Bài viết Luân xa thứ bảy ( http://www.homenh.vn/blog/luan-xa-thu-bay.html ) được sưu tầm bởi Đá Hộ Mệnh (http://www.homenh.vn). Xin vui lòng giữ nguồn khi tái sử dụng thông tin. Chân thành cảm ơn.

Gửi phản hồi