Địa chỉ – Niềm tin

Minh Phượng (Kiến An) mới là

Địa chỉ tin cậy tuổi già sống lâu

Chân đồi Thiên Văn nhịp cầu

Đúng sáng chủ nhật "Gặp nhau cuối tuần"

Quý khách không kể xa gần

Đến đây gặp mặt quen thân bạn bè

Rét đông cũng như nắng hè

Luôn vui như tết đượm khoe sắc màu

Rượu bổ dưỡng sức dài lâu

Uy tín Minh Phượng trước sau giữ gìn

Mười năm luôn giữ niềm tin

Doanh nghiệp Minh Phượng vững bền tiếng thơm.


Tháng 8

CHU HỒNG HẢI

Bài viết Địa chỉ – Niềm tin ( http://www.homenh.vn/blog/dia-chi-niem-tin.html ) được sưu tầm bởi Đá Hộ Mệnh (http://www.homenh.vn). Xin vui lòng giữ nguồn khi tái sử dụng thông tin. Chân thành cảm ơn.

Gửi phản hồi