Đá quý – linh vật – Đất Trời ban cho!Đeo đá hợp mệnh trên người,
Ấy là LINH VẬT đất trời ban cho.
Bạn ơi xin chớ đắn đo,
Hãy tìm đá quý đeo cho khoẻ người.
Gia trạch cũng như con người,

Biết dùng Đá Quý: LỘC, TÀI, BÌNH AN.
Công sở, nhà nước, tư nhân
Thạch anh trấn trạch- việc cần chớ quên !
Cụ già cho đến thiếu niên,
GẦN ĐÁ XA BỆNH, chớ nên nghi ngờ !
Khoáng chất, năng lượng từ từ
Toả lan, lan toả chẳng trừ chỗ chi.
Bạn ơi xin nhớ khắc ghi:
Công năng của đá khác gì thuốc Tiên .Trên bàn- muốn có lắm tiền
Tháp, cầu, bát giác , gắn liền quyền uy.
Người có lúc THỊNH, lúc SUY,
Nếu mà có ĐÁ, đỡ đi nhiều phần.

Đeo đá hợp mệnh trên người,
Ấy là LINH VẬT đất trời ban cho.
Bạn ơi xin chớ đắn đo,
Hãy tìm đá quý đeo cho khoẻ người.
Gia trạch cũng như con người,

Biết dùng Đá Quý: LỘC, TÀI, BÌNH AN.
Công sở, nhà nước, tư nhân
Thạch anh trấn trạch- việc cần chớ quên !
Cụ già cho đến thiếu niên,
GẦN ĐÁ XA BỆNH, chớ nên nghi ngờ !
Khoáng chất, năng lượng từ từ
Toả lan, lan toả chẳng trừ chỗ chi.
Bạn ơi xin nhớ khắc ghi:
Công năng của đá khác gì thuốc Tiên .Trên bàn- muốn có lắm tiền
Tháp, cầu, bát giác , gắn liền quyền uy.
Người có lúc THỊNH, lúc SUY,
Nếu mà có ĐÁ, đỡ đi nhiều phần.


Bài viết Đá quý – linh vật – Đất Trời ban cho! ( http://www.homenh.vn/blog/da-quy-linh-vat-dat-troi-ban-cho.html ) được sưu tầm bởi Đá Hộ Mệnh (http://www.homenh.vn). Xin vui lòng giữ nguồn khi tái sử dụng thông tin. Chân thành cảm ơn.

Gửi phản hồi