Bướm


   Xưa yêu Quê hương vì có Chim, có Bướm,

   Có những ngày trốn học bị đòn roi…


Bài viết Bướm ( http://www.homenh.vn/blog/buom.html ) được sưu tầm bởi Đá Hộ Mệnh (http://www.homenh.vn). Xin vui lòng giữ nguồn khi tái sử dụng thông tin. Chân thành cảm ơn.

Leave a Reply

Bướm


Xưa yêu Quê hương vì có Chim, có Bướm,

Có những ngày trốn học bị đòn roi…


 

 
 

 

Bài viết Bướm ( http://www.homenh.vn/blog/buom.html ) được sưu tầm bởi Đá Hộ Mệnh (http://www.homenh.vn). Xin vui lòng giữ nguồn khi tái sử dụng thông tin. Chân thành cảm ơn.

Leave a Reply