Bướm


   Xưa yêu Quê hương vì có Chim, có Bướm,

   Có những ngày trốn học bị đòn roi…


Bài viết Bướm ( http://www.homenh.vn/blog/buom.html ) được sưu tầm bởi Đá Hộ Mệnh (http://www.homenh.vn). Xin vui lòng giữ nguồn khi tái sử dụng thông tin. Chân thành cảm ơn.

Gửi phản hồi

Bướm


Xưa yêu Quê hương vì có Chim, có Bướm,

Có những ngày trốn học bị đòn roi…


 

 
 

 

Bài viết Bướm ( http://www.homenh.vn/blog/buom.html ) được sưu tầm bởi Đá Hộ Mệnh (http://www.homenh.vn). Xin vui lòng giữ nguồn khi tái sử dụng thông tin. Chân thành cảm ơn.

Gửi phản hồi