Ảnh cầu phong thủy

Trong vận 8, từ năm 2004 đến năm 2023, cát khí của sao Bát Bạch Thổ tinh phát ra mạnh nhất chi phối toàn bộ Tinh Bàn. Quả cầu Phong thuỷ mang cát khí của Thổ, lại được thiết kế trên bệ quay nên khí của nó càng phát ra mạnh mẽ.

Cầu Phong Thủy hành Kim

Cầu Phong Thủy hành Thủy

Cầu Phong Thủy hành Mộc

Cầu Phong Thủy hành Hỏa

Cầu Phong Thủy hành Thổ

Bài viết Ảnh cầu phong thủy ( http://www.homenh.vn/blog/anh-cau-3.html ) được sưu tầm bởi Đá Hộ Mệnh (http://www.homenh.vn). Xin vui lòng giữ nguồn khi tái sử dụng thông tin. Chân thành cảm ơn.

Gửi phản hồi